уторак, 02. април 2013.

ОДБРАНА ЖИВОТА НИЈЕ ЗЛОЧИН !JOSUÉ LIBERTAD!