уторак, 26. фебруар 2013.

Комунистички злочини

Видео о комунитичким злочинима током 20 века у Европи.


понедељак, 25. фебруар 2013.

Зауставимо насиље над животињама !

Насиље над животињама у Србији је све чешће ,што је један од проблема данашњег друштва. Зауставимо болест зауставимо насиље над животињама.

ВОЛИМО ЖИВОТИЊЕ МРЗИМО АНТИФАШИСТЕ !

LOVE ANIMALS HATE ANTIFA !
недеља, 24. фебруар 2013.

Штетност алкохола и цигарета

Видео за све наше активисте о штетности пушења и алкохола


http://vimeo.com/53533746


http://vimeo.com/53532250

четвртак, 21. фебруар 2013.

среда, 20. фебруар 2013.

УКРАТКО О НОВОСАДСКИМ "АНТИФАШИСТИМА" (АФАНС)


Данашњи такозвани антифашисти користе термин „фашиста“ за
означавање припадника различитих политичких организација, чији
је заједнички именилац патриотизам, пак чак и за етикетирање
црквених и већине научних ауторитета ове земље. Фашиста је за њих,
рецимо, свако ко одлучно каже НЕ паради срама (такозваној геј-па-
ради) у Србији. Затим, свако ко јасно каже да је за здраву и јаку по-
родицу, за здраву и јаку Србију. Свако ко примећује да је србско дру-
штво духовно и морално посрнуло. Свако ко је против било каквог се-
паратизма, почевши од Косова и Метохије, преко Рашке области до
Војводине. Фашиста је, по њима, сваки Србин који жели да се србске
земље са десне и леве стране Дрине уједине у јединствену србску на-
ционалну државу, али и готово сваки верник и свештеник Србске
Православне Цркве.
Овакво етикетирање у Новом Саду има организовани облик, па се по-
ставља питање ко иза њега стоји? За ову кампању лажи и дестру-
кције свакако је најодговорнија организација под називом „Антифа-
шистичка акција Нови Сад“ (у даљем тексту АФАНС) и њени ментори
и спонзори из земље и иностранства.АФАНС је део међународне
мреже под називом „Антифашистичка акција“, која позива на наси-
лно супротстављање свима који не деле њихове анархистичко-кому-
нистичке ставове и свему што они сматрају за „фашизам“, а то су
углавном држава, црква, војска, породица, традиција и родољубиве
организације. На свом сајту, АФАНС недвосмислено позива на наси-
ље, али се надлежни органи никада нису тиме позабавили.

Споменули смо менторе, спонзоре и политичке савезнике АФАНС-а,
па је ред да наши читаоци буду упознати и са тиме. Наиме, већина
активиста АФАНС-а спада у подмладак сепаратистичке  странке Не-
нада Чанка – Лиге социјалдемократа Војводине (ЛСВ). АФАНС и ЛСВ
заједно су наступали у више наврата, а најбољи пример њихове сара-
дње је њихов заједнички протест и захтев да се уклони споменик Ја-
ши Томићу, јер им смета проглас који Јаша Томић држи у руци. То је
проглас о уједињењу Србске Војводине и Краљевине Србије 1918. го-
дине.
Активисти АФАНС-а су познати и по томе што воле да ниподаштавају
све што су генерације неговале и стварале, те сматрају да им ништа
не може бити свето, што су и показали позирајући са раширеним
албанским заставама и мапама независне Војводине. И мада непре-
стано позивају на толеранцију и борбу против верске, расне, нацио-
налне и сваке друге нетрпељивости, они сами ту нетрпељивост прои-
зводе – пишући увредљиве графите по свим храмовима у Новом Саду
(како православним, тако и римокатоличким и протестантским) и не
поштујући културно наслеђе ни једног народа који живи у Војводини.
При томе, инсистирају на разликама и комшијске свађе претварају у
међуетничке сукобе.
Вековима у војвођанској равници заједно живе многи  народи, и то
није спорно. Већих међуетничких сукоба и инцидената данас нема,
осим изолованих случајева. Проблем је у томе што АФАНС и ЛСВ же-
ле да покрену националне мањине против србске већине, а зарад со-
пственог политичког профита и по налогу Европске уније. Управо та-
кво деловање доводи до тензија. Најбољи пример је провоцирање су-
коба између Срба и Мађара. Чињеница је да Мађарима, као и другим
мањинским народима у Војводини, нико не угрожава њихова права.
Највећи број припадника националних мањина јесу часни и поштени
људи, од којих су многи страдали на ратиштима деведесетих, јуначки
се борећи за Србију. Шта више, највећи одзив регрута и резервиста у
Војводини, током рата на Космету 1998-1999. године, био је забеле-
жен управо на северу Војводине (Хоргош, Сента, Ада, Мол, Бечеј), где
претежно живе Мађари. То су они исти Мађари који, као и Срби, пла-
ћају порез нашој држави и сасвим нормално живе у својим средина-
ма. Стога нам нису потребни никакви антифашисти нити аутонома-
ши, који из сопствених себичних разлога желе да унесу немир и ра-
здоре међу овдашњим народима.
Најжалоснија је чињеница да су активисти АФАНС-а углавном Срби
(и по који припадник мањина), иако се јавно декларишу као етнички Они раде све да би урушили углед и утицај србске државе у северном
делу Србије. Али обични људи, радници и сељаци, лако разобличују
њихову пропаганду која се заснива на ставу да је срамота бити Србин
у Војводини.
А које су активности АФАНС-а? Морамо признати да је АФАНС врло
активан покрет, и то у блаћењу, деструкцији и изопачавању ментали-
тета омладине у Новом Саду и шире. Њихове активности су разно-
врсне: од уличних акција у виду лепљења плаката и налеплица, пи-
сања графита и физичких насртаја на неистомишљенике (углавном
чопоративно, у односу 10:1), до концерата, изложби  и разних „еду-
кативних“ радионица на којима се пропагирају педерастија, хомо-
сексуални бракови, сепаратизам и сл. Једна од последњих таквих ма-
нифестација АФАНС је организовао у знак подршке руској панк гру-
пи  Pussy Riot, чије су чланице осуђене на две године затвора због
скрнављења храма Христа Спаситеља у Москви. Какву поруку овда-
шњи антифашисти тиме шаљу омладини у Србији, није тешко закљу-
чити.
Све радионице АФАНС-а одржавају се у Омладинском центру ЦК13,
познатијем као „Црна кућа“. Поред тога што је легалност многих
активности у „Црној кући“ под знаком питања, такође је нејасно за-
што нико из Завода за изградњу града, или било које од надлежних
институција, није реаговао на сам изглед објекта ЦК13, јер је његовим
фарбањем комплетно у црну боју нарушена естетика тог старог дела
града Новог Сада.


ЦК13 располаже мултимедијалном опремом високог квалитета и обе-
збеђен је врло скупим системом за видео надзор, па се поставља пи-
тање: откуд им новац и ко финансира све те антисрбске активности
новосадских антифашиста? „Црна кућа“ је отворена уз помоћ сре-
дстава немачке антисрбске организације Schüler Helfen Leben (позна-
те по давању подршке хрватском геноциду над Србима  деведесетих
година), као и уз подршку немачке амбасаде у Београду. Сем тога, по-
зната је чињеница о тесним везама АФАНС-а и ЦК13 са Фондом за
отворено друштво Џорџа Сороша, који финансира већину антисрб-
ских странака и организација, почевши од ЛДП, преко Фонда за ху-
манитарно право Наташе Кандић и других.
Након сумирања свих идеја и активности АФАНС-а, ЦК13 и ЛСВ, ла-
ко је закључити да је њихово деловање вишеструко штетно. Бесми-
сленим етикетирањем, лажним оптужбама и блаћењем преко медија,
часним људима они стварају егзистенцијелне проблеме, доводећи их
у опасност од губитка посла.ИСТЕРАЈМО ДИЛЕРЕ ИЗ НАШИХ КРАЈЕВА!Радничка партија социјалне једнакости за Косово

 
Радничка партија социјалне једнакости u граду Острава по 5 пут за редом одржала демострације подрcке Српском Косову.Они су национал социјалистичка партија легална

Чеси за Cрпско Косово!


недеља, 17. фебруар 2013.