четвртак, 14. март 2013.

ТРИБИНЕ СРБИЈЕ

На српским трибинама нема места за антифа шљам!