недеља, 28. јул 2013.

АНТИ АНТИФА МАЈИЦЕ !

Цена : 600 динара + поштарина
Европа  : 15 € 
контакт : https://www.facebook.com/pages/Providjenje-Serbia/508149485893871